Μέσοι

Λόρι Κέρη 

Εθνικότητα
gre Ελλάδα
Θέση
Μέσος
Γενέθλια
17/09/1990

 

 

 

 

 

Παύλος Μητρόπουλος 

Εθνικότητα
gre Ελλάδα
Θέση
Μέσος
Γενέθλια
04/04/1990

 

 

 

 

 

 

Αντώνης Τσιάρας 

Εθνικότητα
gre Ελλάδα
Θέση
Μέσος
Γενέθλια
07/09/1993

 

 

 

 

 

 

 

Κλεβί Κόλα 

Εθνικότητα
gre Ελλάδα
Θέση
Μέσος
Γενέθλια
31/12/1992

 

 

 

 

 

 

 

Φίλιππος Σκοπελίτης 

Εθνικότητα
gre Ελλάδα
Θέση
Μέσος
Γενέθλια
26/08/1994

 

 

 

 

 

 

Στάθης Βασιλούδης 

Εθνικότητα
gre Ελλάδα
Θέση
Μέσος
Γενέθλια
23/02/1996

 

 

 

 

 

 

Αλέξανδρος Μπακουλάτι 

Εθνικότητα
gre Ελλάδα
Θέση
Μέσος
Γενέθλια
29/09/1999

 

 

 

 

 

 

Στάθης Ρόκας 

Εθνικότητα
gre Ελλάδα
Θέση
Μέσος
Γενέθλια
18/09/1984